BƠM HÚT CHÂN KHÔNG ALCATEL 2015

Liên Hệ
Hotline : 0919 219 111
Số Lượng
Danh mục : BƠM CHÂN KHÔNG ALCATEL,BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG ALCATEL 2015

The Alcatel 2015 Pascal dual stage rotary vane mechanical vacuum pump has applications for use in general vacuum applications in industrial processes and research laboratories. The specifications for the Alcatel 2015 are as follows:

alcatel-2015

Bình Luận